Amx prikazy pre adminov
Pridal xLawao dňa January 10 2011 21:19:07
Tak zhrniem vam tu amx prikazy pre adminov(buducich)

amx_kick [dvovod] - vyhodí hráča podla nicku/userid

amx_ban <čas> [dvovod] - zabanuje hráča podla nicku/userid - čas uvádzajte v minutách, 0 je

permanent ban

amx_addban <čas> [dvovod] - pridá ban hráča podla authid/IP adresy do serverového banlistu - čas uvádzajte v minutách, 0 je permanent ban


amx_addban - odbanuje hráča podle authid/IP adresy


amx_slay - zabije hráča (nick/userid)


amx_slap [damage] - prepleskne hráča (nick/userid) s damage 0-100 HP


amx_leave [tag1] [tag2] - vyhody zo servera hráča ktorí nemajú pred nickom klan tag uvedený v zozname za príkazom


amx_pause - zapauzuje/odpauzuje hru


amx_who - vypíše zoznam hráčou na serveru


amx_cvar [hodnota] - změní alebo vypíše hodnotu zadaného cvar


amx_map - zmení mapu


amx_cfg - vykoná príkazy uložené v súbore meno_súbora


amx_rcon - vykoná konzolový_príkaz na konzoli serveru


amx_plugins - vypíše dostupné aktívne pluginy


amx_modules - vypíše dostupné aktívne moduly


amx_say - pošle spravu všetkým hráčom do normálneho chatu


amx_chat - pošle spravu všetkým adminom do normálneho chatu


amx_psay - pošle sukromnu spravu hráčovi nick/userid do normálneho chatu


amx_tsay - pošle farebnú spravu všetkým hráčom . Ukaze ju v ľavo


amx_csay - pošle farebnú centrovanú (nad cross) spravu všetkým hráčom


amx_votemap [meno_mapy2] [meno_mapy3] - zahájí votovanie výberu mapy


amx_votekick - zahájí votovanie vyhodenie hráča


amx_voteban - zahájí votovanie zabanovanie hráča


amx_vote - zahájí votovanie na zadanu otázku


amx_cancelvote - zruší posledne probiehajuce votovanie


say /hp - zobrazí informacie o tom kto ta zabil


say /statsme - zobrazí tvoju statistiku


say /stats - zobrazí statistiku ostatních hráčou


say /top15 - zobrazí statistiku 15 najlepších hráčou na serveri


say /rank - zobrazí tvoj rank (poradie v celkovej statistike na serveri)


say nextmap - vypíše následujúcu mapu mapcyklu


say timeleft - vypíše ostavajúci čas do zmeny mapy


say thetime - vypíše aktualny čas


amxmodmenu - zobrazí hlavne AMX Mod X menu


amx_cvarmenu - zobrazí cvar menu


amx_mapmenu - zobrazí menu pre zmenu mapy


amx_votemapmenu - zobrazí menu pre votovanie map


amx_kickmenu - zobrazí kick menu


amx_banmenu - zobrazí ban menu


amx_slapmenu - zobrazí slap/slay menu


amx_teammenu - zobrazí menu pre prehadzovánie hráčou medzi T a CT týmom


amx_clcmdmenu - zobrazí menu klientských príkazou


amx_restmenu - zobrazí menu pre zakázáne(povolení) zbrane


amx_pausecfgmenu - zobrazí menu pre spuštanie a pauzovánie pluginou


amx_statscfgmenu - zobrazí menu pre konfiguraciu statistik


amx_help - zobazí všetky povolene príkazy



Zdroj: www.google.sk :)